Elementy kadrowo-płacowe > Definicja elementu - edycja > Definicja elementu - Księgowania i analizy

Drukuj

Definicja elementu – Księgowania i analizy

Zakładka umożliwia przypisanie wielu schematów księgowych oraz księgowo-analitycznych do wybranego elementu kadrowo-płacowego. Przypisane schematy można później wybrać przy określeniu konkretnego sposobu księgowania.

Jest to funkcja szczególnie użyteczna w przypadku, gdy dany element może być rozliczany w różny sposób w systemie FK (na przykład umowa zlecenia z pracownikiem może zostać rozliczona z różnych funduszy, zależnie od charakteru i przeznaczenia wykonanej pracy). W programie określamy najpierw wszystkie możliwe schematy dla danego elementu kadrowo-płacowego, a następnie, naliczając płace dla pracownika, wybieramy jeden z tych schematów, stosownie do zaistniałej sytuacji.

Aby dodać schemat do listy kliknij b_dodaj_s i w otwartym oknie wybierz schemat, który chcesz dodać.