Elementy kadrowo-płacowe > Definicja elementu - edycja > Definicja elementu - Formuła

Drukuj

Definicja elementu – Formuła

W oknie tym możesz wybrać formułę obliczającą wartość elementu i określić parametry formuły.

Formuła obliczająca – w polu tym możesz wybrać z opuszczanej listy, dostępnej po kliknięciu ikony B_3dot, jedną z dostępnych w programie formuł. Formuła wylicza wartości elementu w systemie wynagrodzeń na podstawie innych elementów. Na przykład prowizja za sprzedany towar wyliczana jest na podstawie kwoty sprzedanego towaru i ustalonego procentu prowizji od sprzedaży.

 

Klasy elementów dodatkowych

Dodaj – dodaje nowy element na liście. Klawisz skrótu: Ctrl + plus z klawiatury numerycznej.

Usuń – usuwa wskazany element z listy. Klawisz skrótu: Ctrl + minus z klawiatury numerycznej.

 

Formuła, oprócz argumentów jawnie ustalonych na liście, może obliczać wartość, biorąc pod uwagę wszystkie elementy systemu wynagrodzeń, które zaklasyfikowano do wspólnego zbioru. W polu tym można wybrać z opuszczanej listy jedną z dostępnych klasyfikacji. Jeśli na przykład wybierzesz Wchodzi do podstawy opodatkowania, to wszystkie elementy w systemie wynagrodzeń, zaklasyfikowane w ten sposób, staną się argumentami formuły.

Wartości argumentów – lista ta umożliwia jawne określenie argumentów formuły. Każdy argument opisany jest nazwą i wartością. Wartość argumentu stanowi po prostu inny element systemów wynagrodzeń. Nad listą znajdują się narzędzia umożliwiające modyfikację zawartości listy argumentów.

Dodaj – dodaje nowy parametr na liście. Klawisz skrótu: Ctrl + plus z klawiatury numerycznej.

Usuń – usuwa wskazany parametr z listy. Klawisz skrótu: Ctrl + minus z klawiatury numerycznej.

B_edytuj (Ustaw parametr) Umożliwia określenie wartości argumentu. Po kliknięciu tego przycisku pojawia się okno z drzewkiem wszystkich elementów w katalogu. Po odszukaniu i wskazaniu elementu kliknij Wybierz. Wybrany element stanie się wartością argumentu formuły. Klawisz skrótu: Enter.