Elementy kadrowo-płacowe > Definicja elementu - edycja > Definicja elementu - Użycie

Drukuj

Definicja elementu – Użycie

Okno to pokazuje, w jakich innych elementach jest wykorzystany element aktualnie definiowany.

 

Odczytaj elementy wykorzystujące aktualny element poprzez typ argumentów dodatkowych. Zaznaczenie tego pola powoduje powiększenie listy w oknie o elementy, w których wybraliśmy typ argumentów dodatkowych, z którym związany jest aktualny element.

Przycisk Odśwież uaktualnia na liście zmiany dokonanych w definicjach elementów, a także nagłówki kolumn listy.

Kliknięcie, na którymś z nagłówków powoduje uporządkowanie listy według danej kolumny, a więc odpowiednio: typu elementu, sposobu wykorzystania (formuła, element dołączony albo poprzez typ argumentów dodatkowych), nazwy elementu.

Oznaczenia w kolumnie B_KOL4 :

 

B_KOL21

 

element jest argumentem formuły innego elementu.

B_KOL11

 

element jest dołączany przez inny element.

uz_arg_walid

 

element jest argumentem formuły walidującej innego elementu.

 

uz_zest_kard

 

element znajduje się w zestawie kadrowym.

 

uz_klasa

 

element jest argumentem innego elementu poprzez klasę, w której się znajduje.