Elementy kadrowo-płacowe > Definicja elementu - edycja > Definicja elementu - Bilans

Drukuj

Definicja elementu – Bilans

Zakładka Bilans pojawia się zamiast zakładki Klasyfikacje, po zaznaczeniu opcji bilans okresowy na zakładce Atrybuty okna właściwości elementu.

 

Zakładka bilans służy określeniu, jak często program ma dodawać automatycznie określone wartości do otwartego bilansu okresowego. Istnieje możliwość określenia serii dziennej, tygodniowej, miesięcznej, rocznej, interwałowej lub określonej za pomocą formuły przez zaznaczenie opcji wyliczany.

 

Bilans należy zamknąć tuż po dodaniu wartości – zaznaczenie pola wyboru spowoduje zamknięcie bilansu po dodaniu wartości.

 

Generowana wartość będzie dodawana do nowego elementu – zaznaczenie pola powoduje, że uaktywnione zostaną opcje definicji Domyślny czas trwania bilansu okresowego, dane w takim okresie będą aktualizowane. Gdy opcja jest odznaczona kolejne dane są dodawane jako nowe wartości bilansu, których okresy obowiązywania nie mogą się pokrywać.

 

Domyślny czas trwania bilansu okresowego – długość okresu obowiązywania bilansu można zdefiniować jako liczbę lat, miesięcy i dni lub na podstawie elementu wyliczanego.