Elementy kadrowo-płacowe > Definicja elementu - edycja > Definicja elementu - Składnik

Drukuj

Definicja elementu – Składnik

Na tej zakładce określane są podstawowe dane elementu takie jak nazwa i typ.

 

Informacje podstawowe

Nazwa – pole zawiera nazwę elementu, która jednoznacznie identyfikuje element. Precyzyjne nazwanie elementów ułatwia późniejsze wyszukiwanie elementów i pozwala uniknąć błędów przy konstruowaniu systemów wynagrodzeń. Aby można było zapisać definicję elementu pole Nazwa musi być wypełnione.

Opis – pole zawiera opis elementu, który może stanowić dłuższy tekst, bardziej szczegółowo omawiający przeznaczenie elementu.

Do druku – pole zawiera nazwę elementu wykorzystywaną przy wydrukach.

 

Typ elementu

Pola opcji określają typ elementu, który decyduje o podstawowej funkcji elementu w systemach wynagrodzeń. Jeśli jest to parametr, element kadrowy lub atrybut elementu kadrowego zgrupowanego to musimy dodatkowo określić jego typ.

 

img_02

 

Składnik wynagrodzenia

Element typu Składnik decyduje bezpośrednio o wysokości przychodu pracownika.

Składnik może być używany przy budowaniu systemów wynagrodzeń pracowników i wzorców pracowników.

Wartość składnika jest wyliczana z innych elementów za pomocą formuły obliczającej.

Jeśli chcesz by, składnik zachowywał się jak element wprowadzany z klawiatury, zdefiniuj pomocniczy element typu Parametr z zaznaczoną opcją Wprowadzany z klawiatury. Następnie, w definicji twojego składnika, określ formułę obliczającą jako Ident i jako wartość jej argumentu wybierz wcześniej stworzony, pomocniczy parametr.

 

Atrybuty elementu typu: Składnik wynagrodzenia >>

 

Parametr dla innych elementów

Element typu Parametr służy jako element pomocniczy, wykorzystywany przy obliczaniu wartości innych elementów.

Wartość parametru podstawiana jest wtedy jako argument w formułach obliczających wartości innych elementów.

Wartość parametru może być wprowadzana z klawiatury przez użytkownika, albo wyliczana na podstawie własnej formuły obliczającej.

Parametr może być używany przy budowaniu systemów wynagrodzeń pracowników (posiada wtedy wartość "indywidualną" dla pracownika) lub przy budowaniu systemów wynagrodzeń wzorców pracowników i przy globalnym systemie wynagrodzeń firmy (posiada wtedy wartość "dla wzorca" lub "globalną").

 

Atrybuty dla elementu typu:

Parametr dla innych elementów wynagrodzeń - liczba rzeczywista

Parametr dla innych elementów wynagrodzeń - progi podatkowe

Parametr dla innych elementów wynagrodzeń - ułamek zwykły

Parametr dla innych elementów wynagrodzeń - data

Parametr dla innych elementów wynagrodzeń - napis

Parametr dla innych elementów wynagrodzeń - element słownika

 

Naliczenie

Element typu Naliczenie reprezentuje pewną wielkość zbiorczą, to znaczy taką, która może być liczona z wielu składników na przestrzeni jednego lub wielu okresów płacowych. Pozwala na to specjalny atrybut Narastająco (w oknie atrybutów).

Elementy tego typu pozwalają naliczać różne wartości wynikające z zobowiązań ustawowych lub służące jako informacje statystyczne do analizy systemu płac w firmie.

Wartość naliczeń jest wyliczana z innych elementów za pomocą formuły obliczającej.

Naliczenie może być używane przy budowaniu systemów wynagrodzeń pracowników i wzorców lub przy budowaniu globalnego systemu wynagrodzeń firmy.

 

Atrybuty dla elementu typu: Naliczenia >>

 

Obciążenie

Element typu Obciążenie określa sposób rozliczenia z pracownikiem kwoty netto wynagrodzenia tego pracownika.

Obciążenie może być używane przy budowaniu systemów wynagrodzeń pracowników i wzorców pracowników.

Wartość obciążenia jest wyliczana z innych elementów za pomocą formuły obliczającej.

Jeśli chcesz, by obciążenie zachowywało się jak element wprowadzany z klawiatury, zdefiniuj pomocniczy element typu Parametr z zaznaczoną opcją Wprowadzany z klawiatury. Następnie, w definicji Twojego obciążenia, określ formułę obliczającą jako Ident i jako wartość jej argumentu wybierz wcześniej stworzony, pomocniczy parametr.

 

Atrybuty dla elementu typu: Obciążenie - rozdysponowanie wynagrodzenia >>

 

Element zgrupowany

Element typu Element zgrupowany nie posiada żadnej wartości, a jedynie listę związanych z nim, innych elementów. W trakcie dodawania elementu zgrupowanego do jakiegoś systemu wynagrodzeń elementy związane automatycznie znajdą się w budowanym systemie.

 

Atrybuty dla elementu typu: Element zgrupowany >>

 

Element kadrowy

Element systemu kadrowo-płacowego typu Element kadrowy przechowuje dane kadrowe pracownika wraz z ich historią.

 

Atrybuty dla elementu typu:

Element kadrowy - liczba rzeczywista

Element kadrowy - ułamek zwykły

Element kadrowy - data

Element kadrowy - napis

Element kadrowy - element słownika

Element kadrowy - lata, miesiące, dni

 

Atrybuty elementu kadrowego zgrupowanego

To zdefiniowane cechy, z których zbudowane są elementy kadrowe zgrupowane. Atrybutami mogą być np. imię, nazwisko, data urodzenia, miejsce urodzenia, województwo itp. Każdy atrybut może być składnikiem wielu elementów kadrowych zgrupowanych. Definiując atrybut wybieramy jego typ; podobnie jak w elemencie kadrowym.

 

Atrybuty dla elementu typu:

Atrybut elementu kadrowego zgrupowanego - liczba rzeczywista

Atrybut elementu kadrowego zgrupowanego - ułamek zwykły

Atrybut elementu kadrowego zgrupowanego - data

Atrybut elementu kadrowego zgrupowanego - napis

Atrybut elementu kadrowego zgrupowanego - element słownika

Atrybut elementu kadrowego zgrupowanego - lata, miesiące,dni

 

Element kadrowy zgrupowany

To element systemu kadrowo-płacowego, składający się z wielu atrybutów. Np. element zgrupowany Potomstwo może być zbudowany z atrybutów: Imię, Nazwisko, Data urodzenia. Te same atrybuty mogą wchodzić w skład elementu Dane personalne pracownika.

 

Atrybuty dla elementu typu: Element kadrowy zgrupowany >>

 

Widok na element kadrowy zgrupowany

Element kadrowy zgrupowany może składać się z bardzo wielu atrybutów. Często nie ma potrzeby operowania wszystkimi atrybutami elementu, dlatego utworzono element Widok na element kadrowy zgrupowany umożliwiający pokazanie tylko wybranych atrybutów elementu kadrowego zgrupowanego.

 

Atrybuty dla elementu typu: Widok na element kadrowy zgrupowany >>

 

 

Wyliczanie stanu elementu

Element służy do wyliczania stanu na dzień – cecha dotyczy wyłącznie elementów kadrowych i atrybutów elementów kadrowych zgrupowanych. Zaznaczenie pola znacznika pozwala na przypisanie formuły do elementu, co z kolei umożliwia dynamiczne wyliczanie wartości elementu.