Elementy kadrowo-płacowe > Definicja elementu - edycja > Definicja elementu - Klasyfikacje

Drukuj

Definicja elementu – Klasyfikacje

W oknie Klasyfikacje ustalamy do jakich klas zalicza się definiowany element. Dołączenie elementu do klasy ułatwia jego wykorzystanie do naliczania systemów wynagrodzeń. Klasy służą do grupowania elementów. Wszystkie elementy zawarte w danej klasie mogą być użyte jako parametry formuły do obliczania wartości innego elementu.

 

Dodaj – kliknięcie przycisku wywołuje okno Wybór klasy elementu, gdzie dodajemy definiowany element do odpowiednich klas za pomocą przycisku Wybierz a następnie zamykamy okno poleceniem Zamknij.