Jak to zrobić? > Towary

Drukuj

Towary

Rodzaj towaru

Grupowanie danych według rodzajów

 

Towary

Dodawanie towaru

Edycja danych towaru

Kody obce dla towaru

 

Zestawienia i operacje dostępne z okna towaru

Cennik towarów

Sprzedaż towaru

Sprzedaż Kontrahentom

Notatka

Sprzedaż towaru za okres

 

Operacje dostępne w kartotece towarów

Eksport danych

Zmiana ceny bazowej

Zmiana marż

Ustawianie znacznika

Usuwanie towarów

 

Stan początkowy magazynu

Wprowadzanie stanów początkowych magazynów

Wprowadzanie stanów początkowych magazynu z innego programu