Jak to zrobić? > Towary > Wprowadzanie stanów początkowych magazynów

Drukuj

Wprowadzanie stanów początkowych magazynów

Aby wprowadzić stan początkowy magazynu, należy

1.Kliknąć przycisk Towary lub wybrać pozycję Towary z menu Kartoteki. Otworzy się okno kartoteki towarów.

2.Zaznacz wszystkie towary klikając niebieski przycisk obok pola kod w nagłówku listy.

3.Kliknąć przycisk Operacje i wybrać polecenie Inwentaryzacja. Otworzy się okno Arkusze inwentaryzacyjne.

4.Kliknąć przycisk Nowy. Otworzy się okno Nowy arkusz inwentaryzacyjny.

5.W polu typ wybrać z opuszczanej listy pozycję Protokół wprowadzenia.

6.Wpisać odpowiednie dane w pola data i magazyn; program podpowiada datę dzisiejszą i magazyn bieżący. W pole opis wpisać tytuł dokumentu.

7.Zaznacz pole wyboru twórz tylko dla towarów wybranych z listy.

8.Kliknąć przycisk Utwórz. Otworzy się okno Arkusz inwentaryzacyjny. W polach kod towaru i cena program podpowiada wartości pobrane z kartoteki.

9.Wprowadzić w pole ilość ilości odpowiednich towarów. Jeśli konieczne jest wprowadzenie kilku dostaw tego samego towaru o różnych cenach, należy wybrać przycisk Nowa pozycja.

10.Kliknąć przycisk Zapisz zmiany a następnie Wykonaj operację. Program wygeneruje dokument magazynowy zmieniający stany towarów w magazynie zgodnie z danymi wprowadzonymi do arkusza. Dokument ten jest umieszczony w buforze dokumentów magazynowych

 

Aby przenieść dane z arkusza inwentaryzacyjnego utworzonego przez inny program

1.Przygotować plik tekstowy, zawierający dla każdego towaru pola kod, cena zakupu i ilość, rozdzielone znakami tabulacji, i umieścić go w podkatalogu Inwent w katalogu firmy. Po wybraniu w oknie kartoteki towarów operacji Inwentaryzacja plik ten będzie widoczny w oknie Arkusze inwentaryzacyjne jako jeden z arkuszy.

2.Otworzyć ten arkusz do edycji i uzupełnić dane nagłówkowe (data utworzenia, opis, kod magazynu).

3.Kliknąć przycisk Zapisz zmiany a następnie Wykonaj operację. Program wygeneruje dokument magazynowy zmieniający stany towarów w magazynie zgodnie z danymi wprowadzonymi do arkusza. Dokument ten jest umieszczony w buforze dokumentów magazynowych.

 

Zobacz także:

Wprowadzanie stanów początkowych towarów