Jak to zrobić? > Towary > Kody obce dla towaru

Drukuj

Kody obce dla towaru

1.W otwartym oknie towaru należy kliknąć przycisk Informacje i wybrać polecenie Kody obce. Otworzy się okno Kody obce dla towaru.

2.Aby usunąć kod obcy towaru należy wybrać go i kliknąć przycisk Usuń.

3.Aby wprowadzić nowy kod obcy towaru należy należy przycisk Nowy.

4.W polu Kod kontrahenta należy wybrać z listy kod kontrahenta, dla którego rejestrujemy kod obcy.

5.W polu Kod obcy towaru należy wpisać kod towaru wykorzystywany dla tego towaru przez wybranego kontrahenta.

6.Dla zapisania wprowadzonego kodu należy wybrać przycisk Zapisz, aby anulować wpisany kod - przycisk Anuluj.