Jak to zrobić? > Towary > Cennik towarów

Drukuj

Cennik towarów

Aby wydrukować cennik, należy:

1.Wybrać polecenie Towary z menu Kartoteki lub kliknąć przycisk Towary na pasku narzędziowym. Pojawi się okno kartoteki towarów.

2.Zaznaczyć na liście towary, których dane mają być dołączone do cennika.

3.Wybrać przycisk Zestawienia i polecenie Cennik towarów. Pojawi się okno umożliwiające podanie dodatkowych parametrów.

4.W polu Sortuj dane wg pola wybrać pole, według wartości którego będą porządkowane dane w zestawieniu.

5.Klikając w obszarze pola porządkując można przełączyć malejący lub rosnący porządek sortowania.

6.Zaznaczając pole wyboru Domyślnie używaj ostatnich ustawień można zapisać ostatnio ustawione parametry. Przy następnym sporządzaniu zestawienia nie będzie wyświetlane okno ustalania parametrów - użyte zostaną poprzednie wartości. Można je zmienić korzystając z przycisku Opcje w oknie zestawienia.

7.Wybrać przycisk OK. Wyświetlone zostanie okno zestawienia. Podwójne kliknięcie w wierszu otwiera okno towaru opisanego w tym wierszu. Przycisk Opcje umożliwia zmianę parametrów zestawienia, przycisk Schowek – przeniesienie danych zestawienia do schowka, przycisk Lista – otwiera okno zawierające listę wybranych towarów.

8.Wybrać przycisk Drukuj. Program otworzy okno umożliwiające ustalenie parametrów wydruku oraz kontekstu drukarki.

9.Po ustaleniu parametrów wydruku program wyświetli okno, w którym można obejrzeć widok wydruku.

 

Przyciski Powiększ oraz Pomniejsz umożliwiają powiększanie lub pomniejszanie widoku wydruku na ekranie. Po kliknięciu przycisku Wydruk można wydrukować zestawienie na drukarce.