Strona startowa

Drukuj

Ustawienia

W oknie Ustawienia (Ctrl+7) można zdefiniować większość ustawień niezbędnych do pełnego wykorzystania możliwości modułu. Poszczególne ustawienia dostępne są w typowym oknie katalogów. Wybranie gałęzi na drzewku katalogów w lewej części okna powoduje otwarcie odpowiedniego panelu w prawej części okna.

 

Drzewko zawiera następujące gałęzie, wybranie których powoduje otwarcie odpowiadających im paneli:

Dane firmy

Data operacji

Lista kont

Lista cech

Lata działalności

Ograniczenia podatkowe

Szablony księgowań

Tabele aktualizacji

Klasyfikacja środków

Numery dokumentów operacji

Osoby

Lista kontrahentów

Proporcje VAT

Rodzaje środków

Znaczniki

Przyczyny likwidacji

 

Parametry globalne:

Umorzenia jednorazowe

Amortyzacja degresywna

Zmiany wartości

Sposób rozliczania ulg

Współpraca z FK

Wartość środków

Zaokrąglenia w planie amortyzacji

Numery ewidencyjne

Rozpoczęcie amortyzacji

Części składowe

 

Drukarki:

Drukarki graficzne

Drukarki tekstowe