Ustawienia > Współpraca z FK

Drukuj

Współpraca z FK

W tym panelu możliwe jest ustalenie parametrów wymiany danych z modułem finansowo-księgowym systemu.

 

Jeżeli moduł Środki Trwałe jest wykorzystywany jako samodzielny, ustawienia w tym panelu nie mają żadnego wpływu na jego działanie.

 

Obok nazwy panelu znajdują się przyciski poleceń:

bu_zapisz – zapisuje wprowadzone zmiany.

bu_anuluj – anuluje wprowadzone zmiany.

 

Współpraca z FK

W tej ramce należy wybrać odpowiednią opcję określającą sposób wymiany danych z modułem FK. Dostępne są:

Format zgodny z FK 3.0 i nowszymi

Bezpośrednia synchronizacja z FK

 

Parametry

W tej ramce należy ustalić parametry współpracy.

 

Po wybraniu wymiany danych przez pliki (opcja Format zgodny z FK 3.0 i nowszymi), poniżej należy wypełnić pola:

Domyślny katalog – w tym polu należy wpisać ścieżkę dostępu do folderu, zawierającego pliki wymiany danych.

Nazwa stanowiska – to pole związane jest z organizacją działania firmy i dotyczy sytuacji, gdy moduł Środki Trwałe jest zainstalowany na więcej niż jednym stanowisku. W celu rozróżnienia tych stanowisk powinny one posiadać nazwy unikalne w strukturze firmy. Podpowiadana domyślnie jest nazwa AMST1. Należy ją zmienić na dowolną inną jednoznacznie identyfikującą stanowisko.

 

Po wybraniu bezpośredniej synchronizacji, poniżej należy wypełnić pola:

Zintegrowane logowanie – zaznaczenie tego pola wyboru spowoduję, że podczas współpracy z FK do weryfikacji użytkownika będą wykorzystywane mechanizmy systemu operacyjnego. Jeżeli pole to nie jest zaznaczone, to widoczne są dwa kolejne pola:

Użytkownik – w tym polu należy podać nazwę konta użytkownika (identyfikator) z modułu Finanse i Księgowość. Konto to zostanie wykorzystane do połączenia.

Hasło – w tym polu należy wpisać hasło. Litery hasła, dla zabezpieczenia przed podglądaniem, będą wyświetlane w postaci gwiazdek.