Ustawienia > Sposób rozliczania ulg

Drukuj

Sposób rozliczania ulg

W tym panelu możliwe jest ustalenie sposobu rozliczania ulg inwestycyjnych obejmujących środki trwałe ewidencjonowanych w systemie oraz momentu rozpoczęcia amortyzacji środków objętych ulgą.

 

Obok nazwy panelu znajdują się przyciski poleceń:

bu_zapisz – zapisuje wprowadzone zmiany.

bu_anuluj – anuluje wprowadzone zmiany.

 

Ustawienia w tym panelu mają wpływ na naliczane kwoty umorzeń, dlatego powinny być zdefiniowane przed rozpoczęciem pracy z danymi firmy i nie powinny być później zmieniane.

 

Dostępne są dwie opcje określające sposób rozliczania ulg inwestycyjnych:

Umorzenia są najpierw wpisywane w koszty, aż do zrównania z wartością nie objętą ulgą, pozostałe umorzenia są wpisywane na konto rozliczania ulgi

Kwota umorzenia jest rozpisywana pomiędzy koszty i kwotę ulgi, proporcjonalnie do stosunku wartości środka do wartości środka objętej ulgą

 

Poniżej dostępne są dwie opcje określające termin rozpoczęcia amortyzacji środków trwałych objętych ulgą:

w roku przyjęcia środka

w roku następnym po roku przyjęcia środka

 

W zależności od zasad obowiązujących w firmie, należy zaznaczyć odpowiednią opcję i zapisać zmianę.