Informacje podstawowe > Transakcje

Drukuj

Transakcje

Transakcje to połączone zdarzeniem dwa elementy kadrowe. Pierwszy z nich służy do rejestracji transakcji, drugi do jej rozliczenia. Transakcje służą do rozliczania umów cywilnoprawnych, pożyczek udzielonych pracownikowi, alimentów potrącanych z jego pensji i itp.

 

Typowa transakcja składa się z rozpoczęcia oraz automatycznie wygenerowanych rozliczeń. W rozpoczęciu transakcji deklaruje się jej początkową wartość (kwotę do rozliczenia) oraz domyślną kwotę pojedynczego rozliczenia. Uaktywnienie transakcji ma miejsce w chwili dodania jej rozpoczęcia do danych kadrowych pracownika. Od tego momentu, w odstępach zdefiniowanych przez użytkownika, będą automatycznie generowane rozliczenia. Zatwierdzenie każdego rozliczenia powoduje zmniejszenie bieżącej wartości transakcji o kwotę rozliczenia. Transakcja wygasa po wyczerpaniu rozliczanej kwoty. W przypadku umowy cywilnoprawnej, kwota początkowa jest równa wartości całej umowy, natomiast domyślna kwota rozliczenia jest równa racie wypłacanej pracownikowi w ustalonych odstępach czasu, najczęściej co miesiąc.

 

Specyficznym rodzajem transakcji są alimenty. W tym przypadku nie podaje się kwoty początkowej, a jedynie odnawianą co miesiąc kwotę rozliczenia. Transakcje tego typu nazywamy nieskończonymi, gdyż ich rozliczenia są generowane przez czas nieokreślony, aż do momentu ręcznego zatrzymania przez użytkownika.

 

Dodawanie transakcjiDodawanie transakcji
Dodawanie rozliczeń transakcjiDodawanie rozliczeń transakcji

 

Dla jednej transakcji można zarejestrować wiele rozliczeń cząstkowych, np: rozliczenie umowy na kwotę 1500 zł. można zarejestrować jako oddzielne rozliczenia na kwoty 400, 600 i 500 zł.

transakcje_przkl

 

 

Dowiedz się więcej:

Umowy cywilnoprawne

Pożyczki

Alimenty