Informacje podstawowe > Dane kadrowe - wartości słownikowe

Drukuj

Dane kadrowe - wartości słownikowe

Dane kadrowe słownikowe wypełnia się przez wybranie wartości z rozwijanej listy. Na dole okienka listy znajduje się przycisk Edycja otwierający okno powiązanego z elementem kadrowym słownika.

dane_kadr_slownik

 

 

Dowiedz się więcej:

Kartoteka - Słowniki