Strona startowa

Drukuj

Początek pracy z programem

Jak rozpocząć prace z programem:

1.Tworzenie firmy.

2.Dodanie okresu lub listy płac.

3.Przygotowanie firmy do pracy:

wprowadzenie danych firmy,

ustawienie parametrów pracy: Parametry ZUS, Parametry podatkowe,

uzupełnienie numeru mikrorachunku podatkowego dla urzędu skarbowego.

czas pracy,

pora nocna.

4.Rejestracja licencji dla firmy.

5.Wprowadzenie użytkowników.

6.Dodawanie i zatrudnianie pracowników.

 

Zobacz także:

Import z płatnika