Informacje podstawowe > Dane kadrowe - Progi

Drukuj

Dane kadrowe - Progi

Szczególnym typem danych kadrowych są Progi. Pozwalają one rejestrować okresy obowiązywania danych z podziałem na progi.

Dzięki temu w jednym przedziale czasu można zdefiniować wiele wartości obowiązujących dla poszczególnych progów.

progi_przykl

 

Definicja progu składa się z trzech kolumn:

definicja wartości początkowej progu

definicja wartości końcowej progu

wartości dla progu

 

Dodawanie i definiowane progów

Aby dodać przedział obowiązywania danych progu kliknij przycisk b_dodaj_s Dodaj Daną (Ctrl+L).

Aby dodać kolejne progi kliknij przycisk B_dodwar1 Dodaj Wartość (Ctrl+W).

Należy pamiętać, że definicja wartości końcowej ostatniego progu musi pozostać pusta.