Informacje podstawowe > Dane kadrowe - bilanse okresowe

Drukuj

Dane kadrowe - bilanse okresowe

Bilanse okresowe to dane kadrowe, które są tworzone automatycznie w określonych odstępach czasu, wyliczające wartości atrybutów na dzień ich obowiązywania.

Celem bilansów w programie jest automatyzacja skomplikowanych procesów kadrowych (np. obliczanie stażów, wymiaru urlopu, itp.) oraz udostępnianie wglądu w istotne dane wykorzystywane podczas obliczania formuł (np. podstawy do zasiłków).

Dzięki bilansom okresowym program m. in. kontroluje udzielanie urlopów i ostrzega użytkownika, jeśli próbuje on przyznać pracownikowi urlop nadmiarowy.

 

Przykładami bilansów są elementy kadrowe zgrupowane:

Podstawy do urlopu

Bilans urlopowy pełny

Bilans chorób pracownika

Bilans urlopu opiekuńczego - art. 173(1) KP

Bilans pracy zdalnej okazjonalnej

Rozliczenie urlopu

Rozliczenie zasiłku

 

Praca z bilansami okresowymi

Dla prawidłowego rozliczenia urlopów i chorób pracownika konieczne jest wprowadzenie początkowych wartości bilansów okresowych: Bilansu urlopowego oraz Bilansu chorób pracownika.

Przy realizacji zdarzenia przyjęcia do pracy jest wstawiane do kalendarza pracownika zdarzenie Uaktywnienie bilansów okresowych. Jego realizacja pozwala na wypełnienie bilansów.

 

Aby wprowadzić wartości bilansów okresowych pracownikom już zatrudnionym w momencie rozpoczęcia pracy z programem:

1.Otwórz okno edycji pracownika.

2.Na zakładce Kalendarz wybierz dzień, na który chcesz wprowadzić wartości bilansu chorób i urlopów pracownika.

3.Kliknij przycisk b_wstaw_zdarz.

4.W oknie Edycja zdarzenia w kalendarzu z rozwijanego menu Zdarzenie wybierz 7 Systemowe \ Uaktywnienie bilansów okresowych.

5.Kliknij przycisk Zatwierdź.

6.W oknie Edycja elementu kadrowego sprawdź poprawność bilansu urlopowego. Jeśli istnieje potrzeba poprawy wygenerowanych automatycznie wartości, przed wprowadzeniem poprawek zmień ustawienie obliczania staży na 0 Na podstawie poprzedniego bilansu.

7.Kliknij przycisk Zapisz.

8.W oknie Edycja elementu kadrowego uzupełnij bilans chorób pracownika.

9.Kliknij przycisk Zapisz.

 

Bilanse te dostępne są również na zakładce Dane kadrowe w zestawie Urlopy, Zasiłki \ Bilanse (pełne).

 

Ponieważ wstawienie kolejnego zdarzenia może wpłynąć na wartości rozliczeń wcześniej wstawionych zdarzeń, należy przed zamknięciem okresu (lub wydrukowaniem listy płac) wykonać raport Aktualizacja – Rozliczenie urlopu/zasiłku dla wszystkich pracowników przebywających na urlopie lub zasiłku.