Informacje podstawowe > Wykonywanie raportów

Drukuj

Wykonywanie raportów

Raporty w programie służą do przygotowywania zestawień, wydruków, eksportu danych.

Przycisk B_PRNRAP2 znajdujący się na wielu oknach programu Symfonia ERP Kadry i Płace otwiera okno wyboru raportu.

 

W oknie wyboru raportu znajdują się zakładki z ustawieniami:

hmtoggle_plus1Zakładka Katalogi
hmtoggle_plus1Zakładka Lista
hmtoggle_plus1Zakładka Ulubione

Pole opcji Wykonaj raport dla określa czy raport zostanie wykonany dla:

grupy – wydruk obejmie wszystkie obiekty w grupie (np. wszystkich pracowników w katalogu). Grupę pracowników można doprecyzować w menu Wybierz pracowników wybierając jedno z kryteriów: Aktualni pracownicy, Archiwalni, Pracownicy etatowi, Zleceniobiorcy, Z systemem wynagrodzeń, Bez systemu wynagrodzeń, Zaznaczeni (flagą), Naliczeni w okresie, Pracownicy z błędami, Zamknięci w okresie, Wszyscy.

bieżącego – wydruk obejmie tylko bieżący obiekt (np. pojedynczego pracownika).

zaznaczonych – wydruk obejmie wszystkie obiekty zaznaczone na liście.

 

Pole opcji Rodzaj wydruku określa:

podgląd wydruku – wynik raportu zostanie wyświetlony w programie, można go będzie zapisać lub wydrukować.

wydruk – raport zostanie wydrukowany na drukarce domyślnej.

Dodaj do e-Teczki – raport zostanie zapisany bezpośrednio do e-Teczki bez otwierania podglądu wydruku. Jeśli zaznaczone jest pole wyboru dodaj do e-Teczki poniżej rozwijanej listy Rodzaj wydruku, wtedy podgląd raportu zostanie wyświetlony i automatycznie zapisany w e-Teczce pracownika. Opcja Dodaj do e-Teczki jest dostępna tylko dla raportów wykonywanych dla jednego pracownika (bieżącego).

 

W przypadku raportów wspierających wysyłkę e-mail, Rodzaj wydruku zawiera rozwijaną listę, z której można wybrać:

Podgląd wydruku – podgląd wydruku może być przygotowany w jednym oknie. Gdy zaznaczona jest opcja z zakładkami wtedy raporty poszczególnych pracowników umieszczone są na oddzielnych zakładkach okna podglądu raportu.

Wydruk – raport zostanie wydrukowany na drukarce domyślnej.

Zbiorczy eksport do pliku – raport zostanie zapisany w formie jednego pliku w wybranym formacie PDF, DOCX, XLSX.

Wysyłka zabezpieczonego e-mail – raport zostanie przygotowany i wysłany zgodnie z ustawieniami wysyłki.

Dodaj do e-Teczki – raport zostanie zapisany bezpośrednio do e-Teczki bez otwierania podglądu wydruku. Jeśli zaznaczone jest pole wyboru dodaj do e-Teczki poniżej rozwijanej listy Rodzaj wydruku, wtedy podgląd raportu zostanie wyświetlony i automatycznie zapisany w e-Teczce pracownika. Opcja Dodaj do e-Teczki jest dostępna tylko dla raportów wykonywanych dla jednego pracownika (bieżącego).

 

Zapis raportów do e-Teczki dostępny jest dla raportów, których definicja na to pozwala i tylko gdy wykonywany jest raport dla jednego pracownika (bieżącego).