Strona startowa

Drukuj

Raporty

W systemie Symfonia termin raport oznacza program tworzący zestawienia, wydruki lub wykonujące niektóre obliczenia. Są one napisane we własnym języku raportów. W niniejszej pomocy opisane zostały raporty dostarczone wraz z programem.

Raporty wykonywane bezpośrednio są uruchamiane z okna Raporty otwartego przyciskiem polecenia b_st_drk w oknach programu. Wynikiem jest gotowy do wydrukowania raport, który można przeglądać przed wydrukowaniem w oknie z widokiem wydruku.

 

Raporty dostępne z poszczególnych okien programu:

hmtoggle_plus1        Okno Środki Trwałe


hmtoggle_plus1        Umowy LWD


hmtoggle_plus1        Okno Amortyzacja planowana i miesięczne umorzenia


hmtoggle_plus1        Okno Operacje


hmtoggle_plus1        Okno Miejsca użytkowania


hmtoggle_plus1        Okno Centra kosztów


hmtoggle_plus1        Okno Ulgi inwestycyjne