Raporty > Okno Operacje > Dane operacji - graficzny

Drukuj

Dane operacji - graficzny

Przeznaczenie

Tworzy zestawienia zawierające informacje o przeprowadzonych w programie operacjach, we wskazanym okresie czasu.

 

Miejsce wywołania

Z okna Raporty otwartego przyciskiem polecenia b_st_drk w oknie Operacje.

 

Parametry wykonania

Po uruchomieniu pojawi się okno dialogu, w którym należy określić parametry wykonania raportu. Wyniki raportu wyświetlane są w oknie Widok wydruku.

 

Od dnia

W tym polu należy wpisać pierwszy dzień okresu, dla którego wykonywany jest raport. Podpowiadany jest pierwszy dzień miesiąca zawierającego bieżącą datę operacji. Przycisk drop otwiera kalendarz.

 

Do dnia

W tym polu należy wpisać ostatni dzień okresu, dla którego wykonywany jest raport. Podpowiadany jest ostatni dzień miesiąca zawierającego bieżącą datę operacji. Przycisk drop otwiera kalendarz.

 

Pola dat pojawiają się jedynie po wywołaniu raportu dla miesiąca, a nie pojedynczej operacji.

 

Opis raportu

W tym polu można wpisać komentarz, który zostanie wydrukowany w raporcie.

 

Wykonaj

Ten przycisk polecenia powoduje uruchomienie wykonywania raportu.

 

Anuluj

Ten przycisk polecenia powoduje zamknięcie okna bez wykonywania raportu.