Raporty > Okno Środki trwałe > Raport do Excela

Drukuj

Raport do Excela

Umożliwia budowanie własnych raportów z zastawu danych i przesyłanie ich do arkusza programu Excel.

 

Miejsce wywołania

Z okna Raporty otwartego przyciskiem polecenia b_st_exc w oknie Środki trwałe.

 

Parametry wykonania

Po uruchomieniu pojawia się okno dialogu Raporty do Excela, stanowiące centrum zarządzania raportami utworzonymi przez użytkownika.

 

W tym oknie możliwe jest zarządzanie raportami (zestawami danych) zdefiniowanymi przez użytkownika. Służą do wypełnienia arkusza programu Excel zdefiniowanym zestawem danych.

Główną część okna zajmuje lista raportów (zestawów danych), zdefiniowanych przez użytkownika.

 

Nowy

Ten przycisk polecenia powoduje uruchomienie definiowania nowego zestawu danych. Jego wybranie otwiera puste okno dialogu Definiowanie zestawienia.

hmtoggle_plus1        Dialog Definiowanie zestawienia

 

Usuń

Ten przycisk polecenia powoduje usunięcie podświetlonego na liście zestawu.

 

Zmień

Ten przycisk polecenia powoduje uruchomienie zmiany definicji zestawu danych. Jego wybranie otwiera okno dialogu dialogu Definiowanie zestawienia, wypełnionego definicją podświetlonego na liście zestawu.

 

Wykonaj

Ten przycisk polecenia powoduje rozpoczęcie przygotowania do wysłania danych. Jego wybranie otwiera okno dialogu Wysyłanie danych do Excela.

hmtoggle_plus1        Dialog Wysyłanie danych do Excela

 

Anuluj

Ten przycisk polecenia powoduje zamknięcie okna bez wykonywania raportu.