Raporty > Okno Środki trwałe > Zmiana Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT 2016)

Drukuj

Zmiana Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT 2016)

Raport automatyzuje zmianę numerów KŚT dla środków trwałych.

Klasyfikacja środków trwałych >>

 

Miejsce wywołania

Z okna Raporty otwartego przyciskiem polecenia b_st_drk w oknie Środki trwałe.

 

Parametry wykonania

Po uruchomieniu raportu wyświetlane jest okno w którym można sprawdzić proponowane zmiany w klasyfikacji środków trwałych oraz je zmodyfikować.

 

Przed wykonaniem raportu zalecane jest wykonanie kopii bezpieczeństwa bazy danych.

 

Lista prezentuje KŚT oddzielnie dla Amortyzacji bilansowej i podatkowej. Zmiany dla każdej amortyzacji modyfikowane są oddzielnie oznacza to że zmiana KŚT w amortyzacji bilansowej może wymagać korekty KŚT dla amortyzacji podatkowej (i na odwrót).

 

Zmianę klasyfikacji dla poszczególnych środków trwałych za pomocą raportu można wykonać tylko raz. Przy kolejnym uruchomieniu raportu, środki trwałe z nadaną przez raport wcześniej klasyfikacją nie będą miały dostępnego pola konfiguracji Numer KŚT 2016.

 

Aby zmodyfikować wartość w kolumnie KŚT 2016:

1.Wybierz sposób Amortyzacji modyfikowanego środka trwałego.

2.Wskaż środek trwały na liście.

3.W polu Numer KŚT 2016 wprowadź numer klasyfikacji środka trwałego (lub kliknij przycisk btn_3dot, wybierz numer z listy i zatwierdź wybór przyciskiem Użyj). Okno wyboru klasyfikacji wyświetla tylko sugerowany numer KŚT dla wybranego środka trwałego, aby wyświetlić pełną listę klasyfikacji zaznacz pole Pokaż wszystkie.

4.Zatwierdź zmianę dla wybranego środka trwałego klikając przycisk Użyj.

5.Po skorygowaniu klasyfikacji wyświetlanych na liście środków trwałych kliknij przycisk Zapisz aby zastosować wprowadzone zmiany.

 

Po wykonaniu raportu wyświetlane jest podsumowanie wykonanych zmian. Wyniki pojawią się w oknie Widok wydruku.