Strona startowa

Drukuj

Drukuj (okno dialogowe)

Dialog Drukuj umożliwia wybór raportu przeznaczonego do wydruku i jego zawartości. Okno dialogu otwiera się kliknięciu przycisku Wydruki w oknach kartotek.

 

Elementy okna

Nazwa raportu

Wybierz raport, który ma zostać sporządzony. Zazwyczaj dostępny jest raport systemowy, który może być drukowany w sposób graficzny lub tekstowy. Raporty inne niż istniejące standardowo w programie musisz wcześniej zdefiniować.

W grupie opcji wybierz, spośród następujących możliwości:

Bieżący element

Zaznaczone elementy

Wszystko

które elementy powinny być wydrukowane

Wydruk bez ramek

Zaznacz pole wyboru, jeżeli chcesz wydrukować raport w wersji roboczej.

 

Przyciski poleceń

OK – uruchamia proces kompilacji raportu

Anuluj – zamyka okno dialogu bez wykonywania raportu