Import danych > Import danych

Drukuj

Import danych

Operacja ta umożliwia wczytanie danych z pliku tekstowego (w wybranym formacie), do aktywnej kartoteki kontrahentów, pracowników lub urzędów w Symfonii.

 

W oknie należy wybrać rodzaj importu danych:

Import zwykły – wybranie tego rodzaju importu spowoduje, że program podczas importowania danych dla każdej nowej pozycji będzie wyświetlał okno importowanych danych do kartoteki, w którym możemy zaktualizować dane, wybrać dodanie pozycji do kartoteki lub jej pominięcie.

Import – tryb automatyczny – wybranie tego rodzaju importu spowoduje, że program podczas importowania danych będzie prezentował okno importowanych danych do kartoteki tylko wtedy, gdy stwierdzi zdublowane identyfikatory rekordu lub zdublowane pole z bazy danych, które powinny być uzupełnione w sposób unikalny.

 

Przyciski poleceń:

Nowy – wybranie przycisku otwiera okno Edycja rodzaju importu danych umożliwiające dodanie nowego rodzaju importu danych.

Usuń – usuwa wybrany rodzaj eksportu danych.

Edytuj – wybranie przycisku otwiera okno Edycja rodzaju importu danych umożliwiające edycję wybranego rodzaju importu danych.

Wykonaj – wybranie przycisku powoduje rozpoczęcie procesu (wybranego wcześniej rodzaju) importu danych. Zostanie otwarte okno, w którym należy wybrać plik z danymi lub wpisać jego nazwę i wskazać odpowiedni szablon (kartfk.ams dla danych kartotek z Symfonii).

Anuluj – zamyka okno.

 

Zobacz także:

Procedura importu danych w formacie 3