Strona startowa

Drukuj

Ustawianie znacznika

Okno otwiera się w oknach: Kartoteka kontrahentów, Kartoteka pracowników, Kartoteka urzędów oraz Rozrachunki (Kontrahenci, Pracownicy, Urzędy, Pozostałe konta, Wszyscy, Masowe płatności), a następnie polecenia Ustawianie znacznika.

 

W zależności od powyższego wyboru pozwala na:

Ustawianie znacznika dla wybranych kontrahentów,

Ustawianie znacznika dla wybranych pracowników,

Ustawianie znacznika dla wybranych urzędów,

Ustawianie znacznika dla wybranych transakcji (rozrachunków).

 

W polu Znacznik wystarczy wybrać z rozwijanej listy element graficzny dla wyróżnienia wskazanej (wskazanych) pozycji w danej kartotece lub na liście rozrachunków.

 

OK – akceptacja, przypisanie znacznika do pozycji kartoteki/ transakcji (znacznik będzie wyświetlany na ekranie, możliwy do wydrukowania w raportach/ zestawieniach).

 

Anuluj – rezygnacja, anulowanie zmiany.

 

Zobacz także:

Kartoteka kontrahentów

Kartoteka pracowników

Kartoteka urzędów

Okno Rozliczenia masowe - operacje