Kartoteki > Kartoteka Kontrahenci

Drukuj

Kartoteka Kontrahenci

Kartoteka Kontrahenci zawiera informacje o partnerach, z którymi współpracujesz. Umieszczając tu ważne informacje o kontrahentach, możesz potem korzystać z nich wielokrotnie, automatycznie dopisując je we wskazanych miejscach programu, bez konieczności ponownego wprowadzania danych. Do tej samej kartoteki wpisujesz dane o kontrahentach krajowych i zagranicznych (zarówno o dostawcach, jak i odbiorcach). W Symfonii tworzona jest jedna kartoteka dla wszystkich lat działalności firmy. Dane kontrahentów stałych zapisywane są w kartotece kontrahentów. Dla kontrahentów sporadycznie współpracujących lub jednorazowych utworzona jest kartoteka Kontrahenci incydentalni o uproszczonej obsłudze umożliwiająca zapisanie jedynie podstawowych danych kontrahentów.

 

W kartotece można przechowywać maksymalnie 999999 kontrahentów. Ręcznie można nadawać kontrahentom numery od 1 do 950000, pozostałe numery są zarezerwowane dla numeracji automatycznej.  Rejestracja kontrahentów numerem identyfikacyjnym wyższym niż 999999 może powodować niepoprawną pracę programu.

Autonumeracja przy dodawaniu kontrahenta kontynuowana jest od najwyższej wartości. Jeśli użytkownik samodzielnie wprowadził wysoki numer identyfikacyjny kontrahenta, to aby przywrócić numerację należy usunąć takiego kontrahenta i dodać ponownie z niższym numerem. Jeśli kontrahent został już w programie użyty to usunięcie go nie będzie możliwe.

 

Dane kontrahentów można sortować wg pól w nagłówkach, można również ograniczyć wyświetlane pozycje kartoteki tylko do określonych przez użytkownika (zakładka Wybory w oknie kartoteki kontrahentów).

 

W oknie kartoteki Kontrahenci widoczne są polecenia:

Stali

Incydentalni

Archiwum sprawdzeń

 

Zobacz także:

Okno kartoteki kontrahentów

Dialog wprowadzania kontrahentów incydentalnych

Jak to zrobić – czynności związane z kontrahentami