Okresy płacowe > Dodawanie okresu - Podstawowy pełny

Drukuj

Dodawanie okresu - Podstawowy pełny

Szablon listy płac Podstawowy pełny pozwala rozliczać wszystkie rodzaje wynagrodzeń oraz składników wynagrodzeń w tym jednym okresie. Szablon ten może być wykorzystywany przez firmy, które mają prostszy system wynagrodzeń i wypłaty różnych typów wynagrodzeń są wykonywane razem z wynagrodzeniami z umów o pracę.

 

Tworząc okres płacowy z szablonem Podstawowy pełny nie ma konieczności tworzenia pomocniczych okresów płacowych do rozliczania np. premii, nadgodzin. Jeśli zostanie utworzony okres pomocniczy, wybrany składnik wynagrodzenia zostanie rozliczony w obu okresach (w okresie Podstawowy pełny i okresie pomocniczym).

 

Aby nie dopuścić w takiej sytuacji do podwójnego naliczenia wynagrodzeń, należy w okresie podstawowym pełnym na zakładce Rozliczanie odznaczyć flagi flag_r wzorców rozliczanych w okresie pomocniczym.

 

Aby dodać okres płacowy z szablonem listy płac Podstawowy pełny

1.W oknie Okresy kliknij przycisk Dodaj.

2.Wprowadź nazwę okresu.

3.Ustaw szablon listy płac Podstawowy pełny.

4.Ustaw Okresy rozliczeniowe dla rozliczeń wynagrodzeń, dla ZUS i dla rozliczeń podatku dochodowego. Wprowadź również Termin wypłaty, na podstawie którego program m.in określi miejsce okresu w kolejności wypłat.

hmtoggle_plus1Termin wypłaty

5.Ustaw Okres dla danych kadrowych z jakiego pobierane będą dane kadrowe. Domyślnie daty ustawione są na miesiąc bazowy. Jeżeli pracownik w zadeklarowanym przedziale czasu był przypisany do dowolnego wzorca choćby przez jeden dzień, zostanie uwzględnione to automatycznie w danym okresie płacowym. Spowoduje to uzupełnienie systemu wynagrodzeń pracownika o elementy zawarte w tym wzorcu. Zostaną one uwzględnione podczas naliczania pensji.

6.W sekcji Pracownicy możesz wskazać grupę pracowników, dla których będzie obowiązywał dodawany okres płacowy. W dodanym okresie płacowym rozliczani będą tylko pracownicy przypisani do wskazanego wzorca kadrowo-płacowego.

Więcej: Przypisywanie pracownika do wzorca >>

7.W sekcji Okres korygowany możesz wskazać okres, z którego będą rozliczane korekty.

 

Na zakładce Rozliczenia możesz sprawdzić / ustawić wzorce kadrowo-płacowe rozliczane w wybranym szablonie listy płac.

Na zakładce Zestawienia możesz wprowadzić dodatkowe / zaawansowane ustawienia dla elementów i raportów.

 

 

Dowiedz się więcej:

Dodawanie okresu - Podstawowy

Dodawanie okresu dla umów cywilnoprawnych

Dodawanie okresu dla zasiłków macierzyńskich

Naliczanie okresów

Zamykanie okresów

Otwieranie zamkniętego okresu

Usuwanie okresu

Ustalanie kolejności wypłat

Ustalanie domyślnego okresu

Definiowanie szablonów list płac

Dodawanie okresu - Podstawowy Dodawanie okresu dla umów cywilnoprawnych