Okresy płacowe > Otwieranie zamkniętego okresu

Drukuj

Otwieranie zamkniętego okresu

Otwieranie zamkniętych okresów płacowych może być konieczne, jeżeli zajdzie konieczność poprawienia lub uzupełnienia zawartych w nich danych. Okresy można wielokrotnie otwierać i zamykać. Nie jest jednak zalecane otwieranie i modyfikacja danych w tych okresach, które zostały już całkowicie rozliczone, a raporty wysłane do urzędów skarbowych i ZUS.

 

Aby otworzyć zamknięty okres płacowy

1.Wybierz okres, który chcesz otworzyć. Skrót Alt + O otwiera zaznaczony zamknięty okres.

2.Kliknij przycisk Otwórz. Przycisk ten może być wyszarzony, gdy na oknie Listy płac miesiąc został zamknięty dla czynności podatkowych, lub otwarte jest okno pracownika lub wzorca z systemem wynagrodzeń w tym miesiącu.

3.W oknie Informacje o wykonanych operacjach prezentowany jest postęp procesu otwierania okresu.

 

Gdy otwiera się zamknięty okres płacowy, otwarte zostaną również wszystkie okresy następujące po nim. Kolejność okresów jest wyznaczona na zakładce Kolejność wypłat.

 

Gdy istnieją okresy korygujące nie ma możliwości otworzenia okresów korygowanych oraz wcześniejszych. Wszelkie konieczne poprawki należy wykonywać za pomocą funkcjonalności wyrównań i korekt.

 

Okresy oznaczone na liście ikoną ico_okr_lock_1 lub ico_okr_lock_2  są zablokowane do edycji ponieważ otwarte jest okno edycji systemu wynagrodzeń. Zamknij wszystkie okna i spróbuj ponownie.

 

Dowiedz się więcej:

Dodawanie okresów płacowych

Naliczanie okresów

Zamykanie okresów

Usuwanie okresu

Ustalanie kolejności wypłat

Ustalanie domyślnego okresu

Definiowanie szablonów list płac

Zamykanie okresów Ustalanie kolejności wypłat