Okresy płacowe > Ustalanie domyślnego okresu

Drukuj

Ustalanie domyślnego okresu

W oknach pracowników, wzorców oraz firmy program pokazuje dane dotyczące jednego z istniejących okresów płacowych, wybranego jako okres aktywny, nazywany również okresem domyślnym.

 

Aby ustawić domyślny okres płacowy

1.Na zakładce Podział na lata wybierz okres.

2.Kliknij przycisk Domyślny. Skrót Alt + D ustawia okres jako domyślny (aktywny).

 

Okna wyświetlające dane dla okresów otwierane są okresem domyślnym.

Od tej chwili wskazany okres stanie się okresem aktywnym (będzie wyróżniony pogrubioną czcionką na liście okresów) i podczas dalszej pracy program będzie domyślnie pokazywał dane dotyczące tego okresu.

 

 

Dowiedz się więcej:

Dodawanie okresów płacowych

Naliczanie okresów

Zamykanie okresów

Otwieranie zamkniętego okresu

Usuwanie okresu

Ustalanie kolejności wypłat

Definiowanie szablonów list płac

 

Usuwanie okresu Planowanie naliczania i zamykania okresów