Okresy płacowe > Dodawanie okresu - zakładka Rozliczanie

Drukuj

Dodawanie okresu - zakładka Rozliczanie

Na zakładce Rozliczanie znajdują się ustawienia związane z wzorcami rozliczanymi w danym okresie.

 

Rozwijane menu w górnej części okna służy do wyboru ustawień związanych z wzorcami rozliczanymi w danym okresie. Domyślnie jest to zestaw zdefiniowany dla wybranego wcześniej szablonu listy płac (np. "Wszystkie wzorce pracowników" dla szablonu listy płac Podstawowy pełny, "Wszystkie wzorce nierozliczone w innych zestawach" dla szablonu Podstawowy). Wybranie odpowiedniego szablonu spowoduje, że zadeklarowane w nim wartości domyślne zostaną użyte do automatycznego wypełnienia pozostałych pól.

 

Lista poniżej prezentuje wzorce kadrowo-płacowe znajdujące się w danym zestawie. Za pomocą przycisków b_dodaj_s, B_Usun_s możesz dodawać/usuwać wzorce.

Tylko wzorce oznaczone flagą flag_r zostaną rozliczone kadrowo w danym okresie płacowym.

Dla każdego wzorca na liście możesz ustawić rozliczenie w okresie kadrowym, podatkowym lub ZUS oraz przedział czasu, z którego pobierane będą dane.

 

Edycja wzorców w okresie jest niemożliwa jeśli okres, dla któregokolwiek pracownika został zamknięty.

 

 

Dowiedz się więcej:

Dodawanie okresu - Podstawowy

Dodawanie okresu - Podstawowy pełny

Dodawanie okresu dla umów cywilnoprawnych

Dodawanie okresu dla zasiłków macierzyńskich

 

 

Dodawanie okresu dla zasiłków macierzyńskich Dodawanie okresu - zakładka Zestawy