Okresy płacowe > Usuwanie okresu

Drukuj

Usuwanie okresu

Aby usunąć okres płacowy

1.Wybierz okres, który chcesz usunąć.

2.Kliknij przycisk Usuń.

 

Jeżeli zaznaczonym katalogiem jest rok, program usunie wszystkie okresy płacowe w tym roku.

 

Usuwanie okresów płacowych a kopia bezpieczeństwa danych

W trakcie usuwania okresów wszystkie dane płacowe w tych okresach są bezpowrotnie tracone. W związku z tym, przed każdą operacją usuwania powinno się stworzyć kopię bezpieczeństwa danych traktowaną, jako archiwum.

 

Okresy oznaczone na liście ikoną ico_okr_lock_1 lub ico_okr_lock_2  są zablokowane do edycji ponieważ otwarte jest okno edycji systemu wynagrodzeń. Zamknij wszystkie okna i spróbuj ponownie.

 

Dowiedz się więcej:

Dodawanie okresów płacowych

Naliczanie okresów

Zamykanie okresów

Otwieranie zamkniętego okresu

Ustalanie kolejności wypłat

Ustalanie domyślnego okresu

Definiowanie szablonów list płac

Ustalanie kolejności wypłat Ustalanie domyślnego okresu