Wzorce kadrowo-płacowe > Przyporządkowanie pracownika do wzorców kadrowo-płacowych

Drukuj

Przyporządkowanie pracownika do wzorca kadrowo-płacowego

Okno to prezentuje wszystkich dostępnych w programie pracowników, umożliwiając wyszukiwanie ich i przyłączanie do wzorców kadrowo-płacowych.

 

Z okna dostępne są dwie operacje:

Dodaj – przyłącza pracownika do wzorca.

Zamknij – zamyka okno.

 

Zakładka Katalog umożliwia wybór z katalogów pracowników.

Zakładka Lista umożliwia wybór z listy pracowników.

 

Dla listy dostępne jest pole szybkiego wyszukiwania pozwalające zawęzić listę wyświetlanych pracowników.