Okresy płacowe > Ustalanie kolejności wypłat

Drukuj

Ustalanie kolejności wypłat

Aby ustalić kolejność wypłat

1.Przejdź na zakładkę Kolejność wypłat.

2.Za pomocą przycisków B_up1 B_down1 ustaw właściwą kolejność wypłat względem okresu podatkowego.

 

Należy pamiętać, że utworzone okresy są zamykane w kolejności wypłat, a nie ze względu na miesiąc podatkowy. Dzięki temu pewne wartości (np. maksymalna podstawa wymiaru składki ZUS) naliczane są z okresu płacowego na okres, a nie z miesiąca na miesiąc. W związku z tym przekroczenie podstawy wymiaru składki ZUS będzie widoczne już przy następnej wypłacie - i w tym okresie płacowym przestaną się naliczać odpowiednie elementy składki ZUS.

 

 

Dowiedz się więcej:

Dodawanie okresów płacowych

Naliczanie okresów

Zamykanie okresów

Otwieranie zamkniętego okresu

Usuwanie okresu

Ustalanie domyślnego okresu

Definiowanie szablonów list płac

Otwieranie zamkniętego okresu Usuwanie okresu