Okresy płacowe > Zamykanie okresów

Drukuj

Zamykanie okresów

Zamknięcie okresu płacowego należy wykonać przed wykonaniem raportu Lista płac oraz wydrukiem wszystkich niezbędnych dokumentów. Warunkiem zamknięcia okresu jest wykonanie poprawnego naliczenia okresu – aktualizowane są wówczas wynagrodzenia wszystkich pracowników. Obliczane są też wartości sumaryczne dla firmy. Po zamknięciu okresu płacowego nie można już modyfikować związanych z nim danych. Aby dokonać modyfikacji należy zamknięty okres ponownie otworzyć.

 

Moment zamknięcia okresu zależy wyłącznie od użytkownika i nie jest to czynność automatyczna. Zamknięcie okresu może być wykonane tylko przez osobę do tego uprawnioną.

 

Z menu kontekstowego dla okresu można wybrać polecenie Zablokuj kalendarze, powoduje ono pracę z odpowiednim okresem w kalendarzu tak jak by był on zamknięty bez naliczania i zamykania okresu. Gdy okres jest zablokowany nie można wstawić w nim zdarzeń, które rozliczane są wzorcami do niego przypisanymi.

Za pomocą polecenia Odblokuj kalendarze można powrócić do ustawienia umożliwiającego edycję kalendarzy.

 

Aby zamknąć okres płacowy

1.Na zakładce Podział na lata wybierz okres, który chcesz zamknąć. Skrót Alt + Z zamyka wybrany okres.

2.Wybierz przycisk Zamknij. Przycisk ten może być wyszarzony, gdy otwarte jest okno pracownika lub wzorca z systemem wynagrodzeń w tym miesiącu.

3.W oknie Informacje o wykonanych operacjach prezentowany jest postęp procesu naliczenia okresu.

 

Otwarty okres można zamknąć tylko wtedy, gdy zamknięte są wszystkie okresy go poprzedzające. Kolejność okresów jest wyznaczona w oknie Okresy, na zakładce Kolejność wypłat.

 

Okresy oznaczone na liście ikoną ico_okr_lock_1 lub ico_okr_lock_2  są zablokowane do edycji ponieważ otwarte jest okno edycji systemu wynagrodzeń. Zamknij wszystkie okna i spróbuj ponownie.

 

Dowiedz się więcej:

Dodawanie okresów płacowych

Naliczanie okresów

Otwieranie zamkniętego okresu

Usuwanie okresu

Ustalanie kolejności wypłat

Ustalanie domyślnego okresu

Definiowanie szablonów list płac

Naliczanie okresów Otwieranie zamkniętego okresu