Okresy płacowe > Naliczanie okresów

Drukuj

Naliczanie okresów

W trakcie pracy program automatycznie aktualizuje i pokazuje wartości płacowe wszystkich pracowników. Dla obliczenia tych wartości niezbędne jest naliczenie okresu płacowego.

 

Aby wykonać naliczanie okresu płacowego

1.Wybierz okres, który chcesz naliczyć. Skrót Alt + N nalicza wybrany okres.

2.Kliknij przycisk Nalicz. Przycisk Nalicz może być wyszarzony, gdy otwarte jest okno pracownika lub wzorca z systemem wynagrodzeń w tym miesiącu.

3.W oknie Informacje o wykonanych operacjach prezentowany jest postęp procesu naliczenia okresu.

 

Okresy oznaczone na liście ikoną ico_okr_lock_1 lub ico_okr_lock_2  są zablokowane do edycji ponieważ otwarte jest okno edycji systemu wynagrodzeń. Zamknij wszystkie okna i spróbuj ponownie.

 

Dowiedz się więcej:

Dodawanie okresów płacowych

Zamykanie okresów

Otwieranie zamkniętego okresu

Usuwanie okresu

Ustalanie kolejności wypłat

Ustalanie domyślnego okresu

Definiowanie szablonów list płac

Dodawanie okresu - zakładka Zestawy Zamykanie okresów