Strona startowa

Drukuj

Konfiguracja

Okno ustawień firmy otwierane jest poleceniem Ustawienia Aplikacji z menu aplikacji w lewym górnym rogu pulpitu biura.

 

img_bro_87

 

Schemat modelu danych księgowych i konfiguracji(PDF) >>

 

Widok okna jest podzielony na dwie zakładki Ogólne i Eksporter.

 

Ogólne

Konfiguracja obiegu faktur

Wybór, który użytkownik (klient lub księgowa) wysyła dokumenty do programu finansowo-księgowego.

Konfiguracja obiegu faktur >>

 

Słownik opisów

Faktura – otwiera okno słownika z definicjami opisów dla faktur.

Koszty – otwiera okno słownika z definicjami opisów dla kosztów.

 

Kontrahenci

Otwórz – Otwiera okno z listą kontrahentów (Klienci).

Import z CSV – Umożliwia import kontrahentów z pliku CSV.

Jak przygotować plik CSV dla importu >>

 

Konfiguracja SMF

Umożliwia konfigurację danych dostępowych dla aktualnej firmy do serwisu MiedzyFirmami.pl. Serwis wykorzystywany jest do przekazywania dokumentów między system Symfonia Finanse i Księgowość a Biurem Rachunkowym Online.

Konfiguracja SMF >>

 

Faktury powtarzalne

Otwiera okno zarządzania utworzonymi w burze wzorcami faktur powtarzalnych.

Faktury powtarzalne >>

 

Eksporter

System

wybór systemu księgowego, z którym prowadzona jest współpraca: Symfonia Finanse i Księgowość lub Symfonia Start 2.0 Mała Księgowość.

 

Format wymiany danych

Wybór sposoby wymiany danych z systemem Symfonia, z którym prowadzona jest współpraca:

Wymiana przez pliki.

Wymiana za pośrednictwem serwisu Symfonia Między Firmami.

Wymiana z wykorzystaniem WebAPI.

 

Konfiguracja połączenia z portalem Między Firmami (SMF)

Umożliwia konfigurację danych dostępowych dla aktualnej firmy do serwisu MiedzyFirmami.pl. Serwis wykorzystywany jest do przekazywania dokumentów między system Symfonia Finanse i Księgowość a Biurem Rachunkowym Online.

Konfiguracja SMF >>

 

Konfiguracja połączenia z usługą WebAPI

Otwiera okno z parametrami połączenia do serwera usługi WebAPI wykorzystywanego do współpracy z systemem finansowo-księgowym.

 

Import konfiguracji z modelu księgowego firmy

Umożliwia import pliku XML z modelem księgowym firmy.

Import konfiguracji >>

 

Import konfiguracji z WebAPI

Umożliwia import konfiguracji planu kont, lat księgowych, typów dokumentów księgowych, stawek i rejestrów VAT z programu Symfonia za pomocą usługi WebAPI.

Konfiguruj – ustawienie połączenia z usługa WebAPI.

Importuj – otwiera kreator importu.

 

Jeśli dokonano konfiguracji WebAPI istnieje możliwość weryfikacji rozrachunków z kontrahentami poprzez uruchomienie dedykowanego raportu Rozrachunki kontrahenta z okna podsumowania kontrahenta.

 

Konfiguracja danych księgowych

Definiuje parametry księgowań dla faktur zakupu oraz faktur sprzedaży. Przyciski otwierają okna konfiguracji.

Więcej informacji >>

 

Styl zapisów analitycznych

Wybór jednostronnego lub dwustronnego schematu księgowania.

 

Rodzaje przychodów

Otwórz – Otwiera okno edycji ustawień RP.

Import z CSV – Umożliwia import ustawień RP z pliku CSV.

 

Rodzaje kosztów

Otwórz – Otwiera okno edycji ustawień RK.

Import z CSV – Umożliwia import ustawień RK z pliku CSV.

 

Miejsca powstawania kosztów

Otwórz – Otwiera okno edycji ustawień MPK.

Import z CSV – Umożliwia import ustawień MPK z pliku CSV.

 

Dodatkowe analityki

Przycisk Otwórz otwiera okno ustawień Typy dodatkowych analityk umożliwiające wybór włączenie/wyłączenie dodatkowych analityk.

Pozostałe przyciski otwierają okna ustawień kont poszczególnych analityk. Widoczne są tylko przyciski dla aktywnych analityk.

 

Projekty

Otwiera okno słownika Projekty.

 

Typy dokumentów księgowych

Otwiera okno ustawień Typy dokumentów księgowych.

 

Rejestry VAT

Otwiera okno definicji Rejestry VAT.

 

Formy płatności

Otwiera okno ustawień Formy płatności.

 

Waluty

Otwiera okno definicji Waluty.

 

Stawki VAT

Otwiera okno definicji Stawek VAT.