Konfiguracja > Rodzaje kosztów

Drukuj

Rodzaje kosztów

Służy do wprowadzenia i konfiguracji kont kosztów, dostępnych podczas rozpisywania kosztów, bezpośrednio w dokumencie kosztowym.

 

Operacja Import konfiguracji umożliwia import kont na podstawie konfiguracji wyeksportowanej z programu finansowo-księgowego.

 

img_bro_61

 

Przycisk btn_bro_60rozwija dalszą analitykę konta.

 

Panel filtrowania

Znajdujący się z lewej strony listy panel umożliwia szybkie filtrowanie kont według roku obrachunkowego.

 

Pasek narzędziowy

btn_bro_21

Otwiera okno dodawania nowego konta.


btn_bro_22

Otwiera okno edycji wybranego konta.


btn_bro_23

Usuwa wybrane konto.


btn_bro_24

Wczytuje ponownie listę.


btn_bro_58

Otwiera kreator importu z pliku CSV.


btn_bro_59

Otwiera okno uruchamiające proces przepisywania kont kosztów na następne lata.

 

hmtoggle_plus1        Prezentacja wyników


hmtoggle_plus1        Wyszukiwanie