Konfiguracja > Konfiguracja Connect

Drukuj

Konfiguracja Connect

Kreator przeprowadza użytkownika przez proces konfiguracji ustawień wymiany danych z wykorzystaniem Connect.

 

Konfiguracja Connect dla Symfonia 2.0 Mała Księgowość >>

 

1.Otwórz Ustawienia aplikacji i przejdź na zakładkę Eksporter.

2.W grupie ustawień Konfiguracja:

w polu System wskaż program, z którym ma współpracować platforma: Symfonia Finanse i Księgowość.

w polu Format wymiany danych wybierz sposób komunikacji z systemem.

 

img_bro_53

 

3.W kolejnym kroku zdefiniuj parametry księgowań dla faktur zakupu oraz faktur sprzedaży. Kliknij przyciski, aby wyświetlić okna konfiguracji.

 

img_bro_54

 

4.W oknie konfiguracji dla faktur zakupu wybierz jeden z szablonów generowania dekretów:

Tylko 4 – do dekretacji kwoty netto wykorzystywana jest wartość z pola dokumentu – Rodzaj kosztów.

4+490 – do dekretacji kwoty netto wykorzystywana jest wartość z pola dokumentu – Rodzaj kosztów.

Tylko 5 – do dekretacji kwoty netto wykorzystywana jest wartość z pola dokumentu – Miejsce powstawania kosztów.

4 i 5 według 5 – do dekretacji kwoty netto wykorzystywana jest wartość z pola dokumentu – Rodzaj kosztów oraz Miejsce powstawania kosztów. Wartość z pola Miejsce powstawania kosztów wchodzi do księgowania podstawowego, a wartość z Rodzaj kosztów do księgowania równoległego.

4 i 5 według 4 – do dekretacji kwoty netto wykorzystywana jest wartość z pola dokumentu – Rodzaj kosztów oraz Miejsce powstawania kosztów. Wartość z pola Rodzaj kosztów wchodzi do księgowania podstawowego, a wartość z pola Miejsce powstawania kosztów do księgowania równoległego.

 

Uzupełnij również pozostałe pola:

Prefiks konta rozliczeniowego kontrahenta,

Prefiks konta rozliczeniowego kontrahenta zagranicznego,

Domyślne konto VAT,

Domyślne konto VAT dla korekt,

Domyślny rejestr VAT dla VAT-u podzielonego,

Domyślny rejestr VAT dla VAT-u podzielonego korekty,

Domyślne konto NKUP dla VAT-u podzielonego.

 

Prefiks konta czyli numer konta poprzedzający numer kontrahenta, na przykład konto 202-3-1-K należy wprowadzić jako 202-3-1.

 

img_bro_55

 

Potwierdź wprowadzenie danych przyciskiem Zapisz.

 

5.W przypadku okna dla faktur sprzedaży wybierz szablon generowania dekretów Faktury sprzedaży.

 

Jeśli szablon jest niedostępny przejdź do panelu Ustawienia aplikacji > Eksporter > Szablony księgowań i kliknij na jego pasku narzędziowym przycisk Instaluj. Wczytane zostaną domyślne szablony.

 

6.Uzupełnij również pozostałe pola:

Prefiks konta rozliczeniowego kontrahenta,

Prefiks konta rozliczeniowego kontrahenta zagranicznego,

Domyślne konto VAT,

Domyślne konto VAT dla korekt.

 

img_bro_99

 

Potwierdź wprowadzenie danych przyciskiem Zapisz.

 

7.Pole Sumowanie zapisy księgowe włącza sumowanie zapisów według kont.

8.Pole Styl zapisów analitycznych pozwala wybrać jednostronny/dwustronny schemat księgowania.