Strona startowa

Drukuj

Klienci

Okno klientów umożliwia przeglądanie kontrahentów klienta i zarządzanie nimi.

 

Pasek narzędziowy

btn_bro_25

Otwiera okno dodawania nowego kontrahenta klienta.


btn_bro_26

Otwiera okno edycji danych kontrahenta klienta.


btn_bro_27

Usuwa wybranego kontrahenta klienta.


btn_bro_28

Wczytuje ponownie listę kontrahentów klienta.

 

Podwójne klikniecie na kontrahencie klienta otwiera okno podglądu kartoteki dokumentów i terminarza kontrahenta.

 

Lista

hmtoggle_plus1        Filtry


hmtoggle_plus1        Prezentacja wyników

 

Polecenie Pokaż na mapie z menu kontekstowego otwiera podgląd mapy z wskazanym adresem firmy.