Konfiguracja > Import konfiguracji

Drukuj

Import konfiguracji

Służy do importu konfiguracji (planu kont, typów dokumentów, stawek VAT, rejestrów VAT) z aplikacji księgowych Symfonia. Na podstawie tej konfiguracji będzie można eksportować dokumenty faktur do Symfonii.

 

Informację jak wyeksportować plik z modelem księgowym firmy można znaleźć pod poniższym adresem:

Centrum pomocy - Eksport modelu księgowego >>

 

1.Otwórz Ustawienia aplikacji i przejdź na zakładkę Eksporter.

2.W grupie ustawień Konfiguracja, w polu Import konfiguracji z modelu księgowego kliknij przycisk Importuj aby otworzyć kreator importu.

 

img_bro_44

 

3.W polu Plik modelu księgowego wskaż plik XML zawierający model księgowy firmy.

4.Kliknij przycisk Dalej aby kontynuować.

5.W kolejnym kroku wskaż, które ustawienia firmy chcesz zaimportować.

 

Zależnie od ustawień serwisu i zawartości importowanego pliku z konfiguracją mogą pojawić się dodatkowe rodzaje danych da zaimportowania. Np. projekty czy słowniki dla dodatkowych analityk.

 

img_bro_45

 

6.Kliknij przycisk Dalej aby kontynuować.

7.W kolejnym kroku podaj, które grupy kont rejestrują Rodzaje kosztu i Miejsca powstawania kosztu. Aby wybrać grupę kont kliknij w polu i wybierz ją z listy.

 

img_bro_46

 

8.Kliknij przycisk Dalej aby kontynuować.

9.Kolejny krok pokazuje podgląd importowanych stawek VAT.

 

Widoczne na liście stawki z wartością ujemną identyfikują stawki Zwolnione, Nie podlega VAT, Bez podziału predefiniowane w programie finansowo księgowym. Stawki takie nie są naliczane na dokumentach.

 

img_bro_47

 

10.Kliknij przycisk Dalej aby kontynuować.

11.Kolejny krok pokazuje podgląd importowanych rejestrów VAT.

 

img_bro_48

 

12.Kliknij przycisk Dalej aby kontynuować.

13.Kolejny krok pokazuje podgląd importowanych typów dokumentów.

 

img_bro_49

 

14.Kliknij przycisk Dalej aby kontynuować.

15.Na koniec prezentowane są ponownie obszary importowanych danych, można na tym etapie podjąć ostateczną decyzję co do importowanych obszarów.

16.Kliknij przycisk Importuj aby zatwierdzić operację importu i wczytać wybrane obszary do Biura Rachunkowego Online.

 

img_bro_50

 

17.Po wykonaniu importu wyświetlona zostanie informacja o zakończonej operacji. Kliknij Zakończ aby zamknąć okno.

 

img_bro_51

 

Po imporcie konfiguracji zalecana jest weryfikacja ustawień parametru Opcja 2 w definicjach typów dokumentów księgowych.

 

Zobacz również:

Konfiguracja Connect