Konfiguracja > Import z CSV

Drukuj

Import z CSV

Przygotowanie eksportowanego pliku CSV

Przygotowując plik CSV zalecamy wybór poniższych ustawień:

Zbiór danych – zapisać z rozszerzeniem csv np. kontrahenci.csv

Ogranicznik pola ; (średnik)

Ogranicznik tekstu ‘ (apostrof)

Typ zbioru Windows (ANSI)

 

W celu uniknięcia problemów przy imporcie z CSV zalecane jest usunięcie z takiego pliku wszystkich cudzysłowów i apostrofów. Można to wykonać np. poleceniem Zamień w aplikacji Notatnik systemu Windows.

 

Przygotowanie pliku CSV >>

 

Import z pliku CSV

Podczas importu w programie Biuro Rachunkowe Online odpowiednikiem powyższych opcji będzie ustawienie parametrów, jak na poniższym rysunku.

 

img_bro_77

 

W kolejnym kroku należy zmapować pola importowane na zasadzie „przeciągnij i upuść”.

 

img_bro_78

 

Przy imporcie kontrahentów pole kod z prawej kolumny należy połączyć z polem skrót, a pole pozycja z polem symbol. Nie wszystkie pola mają swoje odpowiedniki.

Przykładowe mapowanie dla importu kontrahentów:

img_bro_93