Konfiguracja > Projekty

Drukuj

Projekty

Służy do definiowania i zarządzania projektami.

 

img_bro_66

 

Pasek narzędziowy

btn_bro_21

Otwiera okno dodawania nowego projektu.


btn_bro_22

Otwiera okno edycji wybranego projektu.


btn_bro_23

Usuwa wybrany projekt.


btn_bro_24

Wczytuje ponownie listę.

 

hmtoggle_plus1        Prezentacja wyników


hmtoggle_plus1        Wyszukiwanie