Konfiguracja > Faktury powtarzalne

Drukuj

Faktury powtarzalne

Otwierane z panelu Ustawienia Aplikacji > Ogólne > Faktury powtarzalne okno Rejestry umożliwia zarządzanie zapisanymi definicjami Faktur powtarzalnych.

 

W zależności od definicji reguły na wzorzec mogą składać się dane:

pole opis faktury,

typ dokumentu księgowego,

pozycje kosztowe na zakładce Koszty lub Rodzaj kosztu na zakładce Szczegóły,

szablon generowania danych księgowych.

 

img_bro_129