Konfiguracja > Typy dokumentów księgowych

Drukuj

Typy dokumentów księgowych

Służy do tworzenia nowych i edycji istniejących typów dokumentów księgowych.

 

Dla Systemu Symfonia 2.0 Mała Księgowość zaimplementowane są podstawowe typy dokumentów występujące standardowo w systemie.

Operacja Import konfiguracji umożliwia import typów dokumentów na podstawie konfiguracji wyeksportowanej z programu Symfonia Finanse i Księgowość.

 

img_bro_63

 

Pasek narzędziowy

btn_bro_21

Otwiera okno dodawania nowego typu dokumentu.


btn_bro_22

Otwiera okno edycji wybranego typu dokumentu.


btn_bro_23

Usuwa wybrany typ dokumentu.


btn_bro_24

Wczytuje ponownie listę.

 

hmtoggle_plus1        Prezentacja wyników


hmtoggle_plus1        Wyszukiwanie