Konfiguracja > MPK

Drukuj

MPK

Służy do wprowadzenia i konfiguracji miejsc powstawania kosztów, dostępnych podczas rozpisywania kosztów, bezpośrednio w dokumencie kosztowym.

 

Operacja Import konfiguracji umożliwia import kont MPK na podstawie konfiguracji wyeksportowanej z programu finansowo-księgowego.

 

img_bro_60

 

Panel filtrowania

Znajdujący się z lewej strony listy panel umożliwia szybkie filtrowanie kont MPK na podstawie przypisanych im właściwości:

Projekt

Jednostka rozliczeniowa

Rok obrachunkowy

 

Pasek narzędziowy

btn_bro_21

Otwiera okno dodawania nowego konta.


btn_bro_22

Otwiera okno edycji wybranego konta.


btn_bro_23

Usuwa wybrane konto.


btn_bro_24

Wczytuje ponownie listę.


btn_bro_58

Otwiera kreator importu z pliku CSV.


btn_bro_59

Otwiera okno uruchamiające proces przepisywania kont MPK na następne lata.

 

hmtoggle_plus1        Prezentacja wyników


hmtoggle_plus1        Wyszukiwanie