Konfiguracja > Dodatkowe analityki

Drukuj

Dodatkowe analityki

Okno umożliwia włączenie/wyłączenie dodatkowych analityk.

 

img_bro_62

 

W ostatniej kolumnie znajdują się przełączniki aktywności analityki:

btn_bro_61 - włączona,

btn_bro_62 - wyłączona.

 

Okno ustawień kont analityki

Po wywołaniu dodatkowej analityki z Panelu sterowania lub panelu Konfiguracja wyświetlane jest okno ustawień jej kont.

 

img_bro_69

 

Panel filtrowania

Znajdujący się z lewej strony listy panel umożliwia szybkie filtrowanie kont na podstawie przypisanych im właściwości:

Projekt

Jednostka rozliczeniowa

Rok obrachunkowy

 

Pasek narzędziowy

btn_bro_21

Otwiera okno dodawania nowego konta.


btn_bro_22

Otwiera okno edycji wybranego konta.


btn_bro_23

Usuwa wybrane konto.


btn_bro_24

Wczytuje ponownie listę.


btn_bro_59

Otwiera okno uruchamiające proces przepisywania kont na następne lata.

 

hmtoggle_plus1        Prezentacja wyników


hmtoggle_plus1        Wyszukiwanie