Konfiguracja > Formy płatności

Drukuj

Formy płatności

Służy do wprowadzenia i modyfikacji form płatności dokumentów.  

 

img_bro_65

 

Pasek narzędziowy

btn_bro_21

Otwiera okno dodawania nowej formy płatności.


btn_bro_22

Otwiera okno edycji wybranej formy płatności.


btn_bro_23

Usuwa wybraną formę płatności.


btn_bro_24

Wczytuje ponownie listę.

 

hmtoggle_plus1        Prezentacja wyników