Funkcje modułu Produkcja > Zlecenia produkcyjne > Praca na zleceniu produkcyjnym w trybie ręcznym

Drukuj

Praca na zleceniu produkcyjnym w trybie ręcznym

Dostęp do zleceń produkcyjnych oraz możliwość wykonywania poszczególnych operacji zależne są od nadanych użytkownikowi w module Administracja praw efektywnych.

 

Tryb ręczny realizacji zlecenia używany jest wówczas, gdy potrzebna jest większa elastyczność w realizacji technologii, niż przy trybie automatycznym. Tryb ten może być wykorzystywany w produkcjach rozciągniętych w czasie, wykorzystujących zamienniki surowców lub gdy produkty wydawane są etapami. W trybie ręcznym można również pobrać do produkcji ilość większą niż została zaplanowana.

 

Pobranie surowca z magazynu do produkcji >>

Wydawanie surowców pod operację >>

Obsługa zamienników >>

Oddanie wyrobu gotowego z produkcji do magazynu >>

Zwrot pobranych surowców na magazyn >>

Zwrot odpadów na magazyn >>

Obsługa kooperacji >>

Załączniki do zlecenia produkcyjnego >>

Szczegółowa kontrola dostaw >>

 

Zlecenia realizowane w trybie ręcznym na liście zleceń mają zaznaczone pole wyboru w kolumnie Ręczny.

 

img_74

 

Otwarte zlecenie produkcyjne realizowane w trybie ręcznym ma wpisane w części Dane ogólne: Metoda pobrania: Ręcznie

img_75