Funkcje modułu Produkcja > Zlecenia produkcyjne > Praca na zleceniu produkcyjnym w trybie ręcznym > Obsługa zamienników

Drukuj

Obsługa zamienników

Przycisk Zamienniki umożliwia wymianę surowca z BOM na inny – wskazany jako zamiennik w karcie technologicznej.  Przycisk dostępny jest jedynie na zleceniu wygenerowanym z karty technologicznej ze sposobem pobrania ręcznym.

 

img_143

 

Jeżeli wymieniany surowiec nie został pobrany do zlecenia – po zatwierdzeniu poniższego komunikatu możliwa jest wymiana pozycji.

 

img_144

 

Jeżeli surowiec został pobrany/częściowo pobrany do zlecenia dodana zostanie nowa pozycja z ilością planowaną = 0.

 

Informacja o ilości planowanej, po przeliczeniu zgodnie ze wskazanym przelicznikiem oraz jednostką miary znajduje się w kolumnie uwagi.

img_145